Nordiskt samarbete

Nordiskt samarbete

Det sker ett nordiskt samarbete genom möten med resp. ordföranden och internationella ombud och et allmänt utbyte genom nordiska seminarier. Varje land turas om att bli värdland. Här arbetar vi på det nordiska ordförandemötet i Finland 2001. Vi gjorde ett gemensamt uttalande som du hittar här.

Mer om nordiska seminarier:

nordiska 2002 var i Bergen, Norge

nordiska 2003 var i Odense, Danmark

nordiska 2004 var på Island

nordiska 2005 skulle varit i Sverige

nordiska 2006 var i Finland

nordiska 2007 var i Norge

nordiska 2008 var i Sverige

nordiska 2009 blir på Island