Boka föreläsning:


Bild när tungan knyter sig länk till www.stamning.info

2004 var det internationella året för barn som stammar

Länk till min blogg

knapp till Acrobat Reader hämtning

 

Uttalande inför den internationella stamningsdagen 2005

”1 november 2005 införs vårdgarantin. Det innebär bland annat att du får en tid hos specialistläkaren
inom 3 månader och även behandling inom 3 månader. Detta är maxtid.
När man slår upp vilka väntetider det finns för logopedbehandling i Stockholm är det upp till 36
veckor, såväl med som utan förtur. Och Stockholm anses ändå ha ett bättre väntetidsläge än övriga
landet.
Lägger man nu ihop att många som lämnar logopedutbildningen stannar i storstäderna, att de flesta
logopeder endast har några veckor om stamning i sin utbildning, att talpedagogutbildningen har lagts
ner och talpedagogerna snart inte finns kvar i skolorna, att speciallärarna, på något sätt, ska ha
kunskap om alla funktionshinder, så överbelastas logopedmottagningar och vårdgarantin kommer
inte att kunna hållas för denna patientgrupp. Även andra, mindre konventionella behandlingsmetoder
som har visat stor framgång, bör prövas och remitteras till.
Beprövad erfarenhet har visat att tidig omhändertagande av barn som stammar är av avgörande
betydelse för stamnings utveckling, men om inte situationen skärps, kommer besparingar på barn och
vuxna som stammar just ÖKA kostnaderna. Behandlingstiden kommer att vara längre, ungdomar
som stammar kommer att få problem i skolan, arbetssökanden kommer inte in på arbetsmarknaden
och stamning kan leda till social utslagning.
Sveriges Stamningsföreningars Riksförbund, SSR, kräver att det satsas resurser på utökat antal
logopedplatser, rekrytering av logopeder till landsbygden och utökad kunskap om stamning hos
behandlare och i skolan, så att vårdgarantin inte enbart gäller för några utvalda patientgrupper, utan
även för personer med stamning.”